Dodano przez hubert

Zapraszamy członków Grupy Inicjatywnej na serie spotkań dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 

Tematami spotkań będą: – partycypacyjna diagnoza i analiza SWOT, identyfikacja grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych – określanie i ustalanie hierarchii celów, oszacowanie wskaźników, poszukiwanie rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowanie budżetu i sprawnego planu działania, – opracowanie zasad i procedur wybory operacji i ustalanie lokalnych kryteriów wyboru,   Terminy posiedzeń zostaną opublikowane na stronie lgdprym.pl […]

Zapraszamy na spotkania otwarte.

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza przedsiębiorców, rolników, osoby bezrobotne, a także reprezentantów lokalnych samorządów, przedstawicieli lokalnie działających instytucji i organizacji pozarządowych na serię spotkań poświęconą opracowaniu zasad, procedur wyboru operacji i ustalenia kryteriów wyboru w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Podziękowania dla członków Grypy Inicjatywnej

Dotychczas odbyło się pięć spotkań Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, w terminach: 12.03. 2015 r. 11.05. 2015 r. 10.06. 2015 r. 02.07. 2015 r. 06.07. 2015 r. W trakcie tych spotkań zostały poruszone następujące kwestie dotyczące: partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT, identyfikacji grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych dotyczące określenia i ustalenia hierarchii celów, […]

Biuro Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Biuro Lokalnej Grupy Działania „PRYM” znajduje się w budynku Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3 , na pierwszym piętrze. Biuro LGD „PRYM” jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 Dane kontaktowe: Adres: ul. Ozorkowska 3 95-045 Parzęczew Telefon/fax: tel: 664 450 260, 42 235 33 96, 42 235 33 […]

Zapraszamy na posiedzenie Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli sektora publicznego, przedsiębiorców oraz sektora społecznego na posiedzenie Grupy Inicjatywnej, gdzie tematem będzie przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR. Spotkanie odbędzie się 6 lipca 2015 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „PRYM”, przy ulicy Ozorkowskiej 3 o godz. 10-tej.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „PRYM” na Walne Zebranie.

  Lokalna Grupa Działania „PRYM” ma przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków LGD „PRYM”. Spotkanie odbędzie się  2-go lipca 2015 r. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie o godz. 10-tej. Najważniejszym przedmiotem tego spotkania będzie rozszerzenie Lokalnej Grupy Działania „PRYM” o dwie nowe gminy: Uniejów i Świnice Warckie.

Zapraszamy na posiedzenie Grupy Inicjatywnej.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3 | 11 maja o godz. 10-tej. W ramach tego spotkania poruszone zostaną kwestie: określenia i ustalenia hierarchii celów, oszacowania wskaźników, poszukiwania rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowania budżetu i sprawnego planu działania.

Dziękujemy za udział w warsztatach

W kwietniu odbyło się piec spotkań z mieszkańcami obszaru LGD „PRYM”.  W trakcie spotkań poruszane były kwestie związane m.in. z bezrobociem, zakładaniem własnej działalności gospodarczej, podnoszeniem kompetencji, rozwojem infrastruktury turystycznej, wzmocnieniem kapitału społecznego, ochrony środowiska, rozwoju lokalnych produktów i wielu innych.