Szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania środków, kryteriów oceny używanych przez Radę, zasad realizacji projektów oraz kwestii zastosowania kryterium innowacyjności

Lokalna Grupa Działania „PRYM” serdecznie zaprasza

wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek sektora finansów publicznych

na szkolenie dotyczące:

zasad pozyskiwania środków, kryteriów oceny używanych przez Radę, zasad realizacji projektów

oraz kwestii zastosowania kryterium innowacyjności

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na lata 2023-2027.

Szkolenia odbędą się we wtorek 9 lipca 2024 roku

w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie przy ul. Ozorkowskiej 3, o godz. 10.30 oraz o godz. 16.00