Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania ,,PRYM”

W środę 26 czerwca 2024 roku w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie przy ul. Ozorkowskiej 3
odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania ,,PRYM”.

Dziękujemy wszystkim serdecznie za przybycie i poświęcony czas.