Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania ,,PRYM”

W środę 26 czerwca 2024 roku w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie przy ul. Ozorkowskiej 3
odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania ,,PRYM”.

Dziękujemy wszystkim serdecznie za przybycie i poświęcony czas.

 

 

„Majówka na 5-tkę” – Piknik rodzinny Bibianów

 

W minioną sobotę uczestniczyliśmy w „Majówce na 5-tkę” – pikniku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Bibianów, przy współpracy z Gminą Parzęczew i Forum Inicjatyw Twórczych.

Jest to  już cykliczna impreza odbywająca się w Bibianowie, której celem jest aktywizacja dzieci i młodzieży oraz całej społeczności lokalnej jak również integracja międzypokoleniowa.

Wydarzeniu towarzyszyło wiele atrakcji dla każdej grupy wiekowej.

Nie obyło się bez gier i zabaw nie tylko dla dzieci i młodzieży ale również zabaw międzypokoleniowych jak np. turniej szachowy dorośli kontra osoby z niepełnosprawnością rozegrany na mega szachownicy.

Jednym z elementów spotkania było oddanie do użytku zagospodarowanego terenu „Piaskowego Wzgórza” – miejsca, które dedykowane jest dla ludzi młodych, rozwijania ich pasji i zainteresowań, w którym mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas jak również zacieśnić więzi.

Wychodząc na przeciw potrzebom ludzi młodych, wskazaliśmy kilka możliwości rozwoju przedstawiając między innymi rynek pracy, rozwiązania  technologiczne czy pomysły rozwoju mogące mieć wpływ na pozostanie młodzieży w regionie.

Piękna pogoda, ogromny udział  dzieci, młodzieży oraz mieszkańców sołectwa i społeczności gminnej sprzyjało wspólnej zabawie i aktywizacji.

Organizatorom życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Kryteria wyboru – Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Lokalnej Grupy Działania opracował projekt kryteriów wyboru operacji oraz projekt kryteriów wyboru grantobiorców, które poddaje do publicznych konsultacji.

Ustalanie kryteriów ma miejsce w związku z realizacją przez LGD umowy ramowej w zakresie wdrażania LSR na lata 2023 – 2027.

Przygotowując projekt kryteriów, Zarząd brał pod uwagę:

  • warunki wyboru LSR do realizacji wskazane w ustawie o RLKS i regulaminie tego konkursu,
  • kryteria oceny LSR,
  • uwarunkowania lokalne,
  • dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem w poprzedniej perspektywie finansowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2014 – 2020,
  • projektowane cele i przedsięwzięcia w ramach LSR,
  • obowiązujące wytyczne instytucji nadrzędnych.

Kryteria zostały opracowane w taki sposób, by nie budziły one wątpliwości interpretacyjnych.

W przypadku kryteriów oceny operacji, Zarząd przygotował pakiet kryteriów podstawowych oraz pakiet kryteriów premiujących, z których LGD będzie każdorazowo wybierała kryteria podczas ustalania z SW Regulaminu naboru wniosków.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i w razie jakichkolwiek propozycji z Państwa strony, prosimy o przesłanie przedmiotowych uwag na formularzu – Karta uwag, do biura Lokalnej Grupy Działania „PRYM
(ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew) lub elektronicznie na adres: biuro@lgdprym.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku. 

Zachęcamy również do zgłaszania nowych inicjatyw i pomysłów na formularzu – Karta uwag, do biura Lokalnej Grupy Działania „PRYM” (ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew) lub elektronicznie na adres: biuro@lgdprym.pl
w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku. 

Proces konsultacji jest przeprowadzany zgodnie z Procedurą ustalania lub aktualizacji kryteriów wyboru operacji na lata 2023 – 2027. Po zakończeniu procesu konsultacji oraz analizy zgłoszonych uwag (w przypadku ich wystąpienia), Zarząd zwoła Walne Zebranie Członków w celu uchwalenia przez ten organ kryteriów.

Do pobrania: