Konsultacje społeczne dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przesunięciem wolnych środków w planie działania Lokalnej Strategii Rozwoju z celu I. Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki na obszarze LSR do celu II. Zrównoważony rozwój na obszarze LSR, przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych.

Zmiany dotyczą zapisów LSR w zakresie planu działania.

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 12 maja (tj. piątek) br. do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. +48 664 450 260, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji 28.04.23