Konferencja informacyjno – promocyjna podsumowująca wdrażanie LSR LGD „PRYM” w latach 2016-2023 w ramach PROW 2014-2020

 

W dniu 8 grudnia br. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie przy współpracy z Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie odbyła się konferencja

informacyjno – promocyjna podsumowująca wdrażanie LSR LGD „PRYM” w latach 2016-2023

w ramach PROW 2014-2020.

 

W dniu 15 września 2023r. odbyło się spotkanie aktywizujące młodzież w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „PRYM” połączone z Galą Lokalnego Funduszu Stypendialnego Fundacji „PRYM”.

 

W pięknej scenerii zabytkowego kompleksu Pałacowo Parkowego w Starym Gostkowie miała miejsce uroczysta Gala Lokalnego Funduszu Stypendialnego. W tegorocznej edycji przyznano łącznie trzydzieści stypendiów. Laureatami zostali uczniowie ze szkół podstawowych zamieszkałych na obszarze gmin: Aleksandrów Łódzki (dwudziestu jeden uczniów), Parzęczew (pięciu uczniów), Lutomiersk (dwóch uczniów) i Wartkowice (dwóch uczniów).
Gratulujemy wszystkim Laureatom tegorocznej edycji i życzymy, by nie opuściła Was pasja do zgłębiania tajemnic nauki, a podejmowane działania przynosiły upragnione owoce.

 

Wniosek o płatność i sprawozdanie z realizacji

Dla beneficjentów naborów: 2/2022, 3/2022 oraz 1/2023 zamieszczamy formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją:

Wniosek o Płatność_19_2_5z_

Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność_19_2_5z

Konkurs Przyjazna wieś

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Przyjazna wieś”, gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

„Przyjazna wieś” to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności.

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

  • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
  • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
  • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

  • Kategoria I – Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
  • Kategoria II – Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
  • Kategoria III – Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na temat konkursu:

https://ksow.pl/przyjazna-wies

 

Przedsiębiorczy „PRYM”

Lokalna Grupa Działania „PRYM” w ramach przeprowadzonych naborów w latach 2016-2022 przeznaczyła na rozwój przedsiębiorczości na naszym obszarze ponad 7,5 mln złotych. Dzięki temu dofinansowanie otrzymały istniejące firmy na rozwój działalności i powstały nowe, różnorodne jak teren LGD. Uruchomiono „Żłobek Wesoła Pszczoła”, otwarto food truck „Raz ugryźć proszę”, który promował LGD na festiwalach smaków w całej Polsce, uruchomiono gabinet weterynaryjny, zagrody edukacyjne jak chociażby „Pasieka Gajówka”, otwarto śniadaniarnie, lodziarnie, obiekty noclegowe czy wypożyczalnie sprzętów rekreacyjnych, a przy tym utworzono kilkadziesiąt miejsc pracy na terenie 9 gmin.
Czytaj dalej

Wsparcie stowarzyszeń a podejście Leader w nowej perspektywie

Obszar LGD „PRYM” to dziewięć zróżnicowanych gmin, które łączy jeden cel- aby ponad podziałami stworzyć jak najlepsze możliwości rozwoju dla swoich mieszkańców, wykorzystując przy tym wszelkie dostępne formy. Jedną z nich jest Lokalna Grupa Działania „PRYM”, która poprzez wdrażanie podejścia LEADER stanowi doskonałą formę wsparcia przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin.

Czym więc jest podejście LEADER i dlaczego jest ono tak ważne?

Podejście LEADER to jedno z najważniejszych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich. Jego istotą jest aktywizowanie lokalnej społeczności, by poprawa jakości życia i rozwój obszaru były efektem wspólnego działania. Fundament stanowią tu więc: partnerstwo, innowacyjność i specyficzne uwarunkowania danego obszaru czyli chociażby obszaru Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Dzięki niemu LGD „PRYM” w latach 2016-2022 wespół z 73 stowarzyszeniami z terenu 9 gmin zrealizowało ponad 100 projektów na niebagatelną kwotę ponad 8 mln złotych. Dzięki pozyskanym środkom udało się doposażyć i wyremontować kilkadziesiąt świetlic wiejskich, stworzyć place zabaw i siłownie plenerowe, zrealizować szereg warsztatów, doposażyć zespoły śpiewacze i orkiestry dęte, wydać rożnego rodzaju publikacje, wesprzeć realizację wydarzeń. Natomiast na rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR LGD „PRYM” przeznaczono ponad 7,5 mln złotych.

Obecnie rozpoczęto realizację wniosków o dofinansowanie w ramach naboru  1/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, którego limit dostępnych środków  738 118,76 zł. W ramach tych naborów złożono 7 wniosków z czego 3 zmieściły się w dostępnym limicie środków. W ramach tych operacji zostanie zbudowany m.in. plac zabaw w miejscowości Wrząca, zbudowana nowoczesna altana w miejscowości Wola Grzymkowa oraz zostanie wykonana termomodernizacja Świetlicy wiejskiej przy OSP Prawęcice. Ze względu na przeliczenie różnic kursowych do realizacji wejdą także operacje, które nie zmieściły się w limicie środków, ale są pierwsze na liście oczekujących.

-Na tym właśnie polega praca lidera, który odpowiedzialny jest za realizację tych założeń, które wspólnie wypracowaliśmy na przestrzeni lat pisząc strategię na lat 20214-2020. Po czym poznać,że poradził sobie z powierzonym zadaniem? Chociażby po rezultatach czy wskaźnikach, które zrealizowaliśmy w 100 %, a niektóre nawet zostały przekroczone. To świadczy także o zaufaniu naszej PRYMowskiej społeczności, które chcielibyśmy ponownie przekuć w sukces- mówi Jolanta Pęgowska Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.
Czytaj dalej

Zapraszamy na VI edycję Lokalnego Funduszu Stypendialnego

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” serdecznie zaprasza rodziców, młodzież z klas 7 i absolwentów ze szkół podstawowych do wzięcia udziału w VI edycji Lokalnego Funduszu Stypendialnego.

Zdolna młodzież z obszaru 7 gmin partnerskich: Aleksandrowa Łódzkiego, Dalikowa, Lutomierska, Łęczycy, Parzęczewa, Wartkowic i Zgierza może aplikować o wsparcie finansowe na rozwój swoich pasji. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Lokalnego Funduszu Stypendialnego oraz wnioskiem.

Chętnych do wzięcia udziału w Lokalnym Programie Stypendialnym zapraszamy wraz z dokumentami aplikacyjnymi do siedziby Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”, przy ul. Ozorkowskiej 3, 95-045 Parzęczew.

Ważna informacja – wniosek o przyznanie stypendium podpisuje dyrektor szkoły. Czekamy na Państwa w dniach od 12 czerwca do 12 lipca 2023r.

Wniosek Lokalny Fundusz Stypendialny

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin Lokalny Fundusz Stypendialny

Stoisko informacyjno-promocyjne podczas Ogólnopolskiego Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie

2 czerwca wraz z dyrektorem ZPEWIR Andrzejem Zielonką przywitaliśmy uczestników 34 Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie. Na uczestników oprócz garści informacji o działalności LGD „PRYM” czekały także przepyszne, świeżo tłoczone soki. Cele zlotu od lat są niezmienne, do najważniejszych należą prezentacja dorobku drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, wdrażanie do zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja środowiska harcerskich i kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Komendantem zlotu był druh pwd. Bogumił Zielonka, a nad przebiegiem części programowej czuwała druhna pwd. Sylwia Wojtczak.

W dniach 2-4 czerwca 2023, w  Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie stawiło się 18 gromad i drużyn reprezentujących 3 województwa – łódzkie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Organizatorami zlotu byli Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serce” oaz V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, a w gronie współorganizatorów znaleźli się Główna Kwatera ZHP, Chorągiew Łódzka ZHP, Hufiec ZHP Uniejów, Starostwo Powiatu Łęczyckiego, Urząd Gminy Świnice Warckie, Urząd Miasta Uniejów, Urząd Gminy Wartkowice, PGK TERMY Uniejów, HURTAP S.A. w Łęczycy, PHU BARAS w Świnicach Warckich, Pan Bartłomiej Grbner Dyrektor K-FLEX Polska Sp.zo.o. w Wieleninie, Pan Stanisław Katusza właściciel firmy Rzeźnictwo-Wędliniarstwo w Białej Górze, Pani Monika Hajduk właściciel Gospodarstwa Ogrodniczego w Stemplewie, Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów, Orkiestra Dęta przy OSP Stemplew, OSP Stemplew, OSP Świnice Warckie, Lokalna Grupa Działania PRYM, Koło Gospodyń Wiejskich Stemplew, Koło Gospodyń Wiejskich Świnice Warckie, Uniwersytet Trzeciego Wieku Świnice Warckie, Gminny Ośrodek Kultury Świnice Warckie, Klub Muzyczny Nautilus Uniejów, Żegluga Pasażerska „Flis” Adam Rysiew, Koło Łowieckie „Gęgawa” w Uniejowie, Pałac Uniejów, Militarni Łęczyca, DJ Michał Stasiak, Proboszcz Parafii Chwalborzyce, Turecka Grupa Motocyklowa MOTUR, GSSCH w Poddębicach, Pan Edward Cymer.