LGD „PRYM” stawia na przedsiębiorczość

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dzięki Lokalnym Grupom Działania na terenie Polski utworzono ponad 8500 nowych miejsc pracy.  Jest to zasługa mieszkańców oraz pracowników lokalnych grup działania, którzy dzięki wzajemnej komunikacji oraz rozpoznawaniu  potrzeb obszaru stworzyli  Lokalne Strategie Rozwoju (LSR). Lokalna Strategia Rozwoju to dokument, który jest podstawą działania każdej Lokalnej Grupy Działania, w tym także LGD „PRYM”.

To kompendium wiedzy o obszarze działania, mieszkańcach i ich potrzebach. W Strategii są jasno określone cele, które zostały ustalone na podstawie spotkań i rozmów z mieszkańcami, przedsiębiorcami i włodarzami gmin. Jednym z celów LSR LGD „PRYM” jest „Rozwój lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022r.”.

Działania te są podyktowane potrzebami mieszkańców, którzy widzą potencjał do tworzenia nowych firm oraz miejsc pracy na terenach wiejskich. Dlatego Lokalna Grupa Działania „PRYM” wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom w latach 2016-2021 ogłaszała nabory na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej.

Pierwszy nabór uruchomiony został na przełomie 2016/2017 roku. Rada Lokalnej Grupy Działania „PRYM” do dofinansowania wybrała 18 wniosków. Każdy beneficjent otrzymał premię w wysokości 100 000 zł. – Zróżnicowanie wniosków było ogromne. Dzięki dofinansowaniu został uruchomiony niepubliczny żłobek, otwarto masarnię tradycyjną oraz serowarnię, zakupiono sprzęt geodezyjny, czy budowlany. Jednak najbardziej cieszy nas fakt, że wszystkie te firmy dalej działają na rynku i stale rozwijają się- mówi Jolanta Pęgowska Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Jak wspomina Pani Monika Jesionowska założycielka żłobka, decyzja o jego utworzeniu była podyktowana zapotrzebowaniem na takie miejsce w gminie Wartkowice. Jako młoda mama chciała mieć pewność, że wracając do pracy odda dziecko w dobre ręce. Motorem zapalnym była możliwość uzyskania premii na przystosowanie budynku do potrzeb maluszków zgodnych z wytycznymi ustawowymi i sanepidu. Natomiast doświadczenie i wiedza, a także przywiązanie wagi do tradycji
i wysokiej jakości produktów pomogły Panu Adamowi Dębowskiemu w podjęciu decyzji o utworzeniu Tradycyjnej Masarni w miejscowości Psary.

Równocześnie „PRYM” prowadził nabór na rozwój działalności gospodarczej.  Sześć firm otrzymało dofinansowanie w wysokości 70 proc. kosztów kwalifikowalnych o łącznej wartości 1 749 955 zł.

W 2018 roku od 19 lutego do 5 marca odbywał się kolejny nabór na rozwijanie działalności gospodarczej. Złożono wówczas 5 wniosków no łącznej wartości 949 905 zł.

-W 2019 roku dzięki bonusowi, który otrzymaliśmy w ramach spełnienia wszystkich wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju oraz środkom, które nie zostały wykorzystane w poprzednich naborach uruchomiliśmy m.in. nabór na podejmowanie działalności gospodarczej. Pomoc w wysokości 90 000 zł otrzymało 11 beneficjentów. Tu również projekty odznaczały się różnorodnością. Powstała specjalistyczna przychodnia weterynaryjna, cukiernia oferująca tradycyjne wypieki, oraz firmy zajmującej się instalacją OZE czy montażem przyłączy światłowodowych.  Uruchomiono nawet  artystyczną pracownię stolarską. Ta różnorodność ogromnie nas cieszy- dodaje Prezes Zarządu LGD „PRYM”.

-Ważne jest, aby znaleźć na danym obszarze jakąś niszę, lub wykorzystać swój talent,
to wówczas ma się pewność, że inwestycja się powiedzie. Najważniejsze jest to, żeby nie bać się działać, a każdy kto jest zainteresowany dofinansowaniem może liczyć na wsparcie naszego biura. Oferujemy bezpłatne konsultacje w zakresie wypełniania wniosku i biznesplanu. W poprzednich latach organizowaliśmy również szkolenia i jeśli dostaniemy sygnał od mieszkańców, że ich potrzebują to oczywiście będziemy takie szkolenia przeprowadzać nadal- zapewnia Jolanta Pęgowska.

Pod koniec 2020 roku Lokalna Grupa Działania „PRYM” po raz kolejny umożliwiła mieszkańcom terenów wiejskich podjęcie działalności gospodarczej. Wybrano wówczas na 5 premii po 100 000 zł.
Na przełomie stycznia i lutego 2022 roku po raz kolejny przeprowadzono nabór na podejmowanie działalności gospodarczej dzięki któremu 14 osób podpisało umowy na realizację swoich projektów m.in. uruchomienie mobilnej tłoczni, firmy stolarskiej, produkującej pellet, utworzenie akademii jeździectwa, wypożyczalni sprzętów sportowych i rekreacyjnych.

Dzięki dotacjom przyznanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR LGD „PRYM” przeznaczono ponad 7,5 mln złotych.

– Mamy dla Państwa wspaniałą informację. Już  na początku roku ogłosimy nabór na podejmowanie działalności gospodarczej. Będzie to premia w wysokości 85 tys. zł, ponieważ są to już ostatnie wolne środki jakie LGD może przeznaczyć na ten cel. W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji- przekonuje Jolanta Pęgowska Prezes Zarządu Lokalnej grupy Działania „PRYM”.