Zapraszamy do obejrzenia filmów promocyjnych projekt SLIT

W ramach realizacji projektu współpracy „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” zostały wykonane filmy promujące cztery kategorie przewodników: aktywnie i zdrowo, bogactwo regionu, dla seniora, trasa rodzinna,
a także film ukazujący potencjał turystyczny całej Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Zapraszamy do oglądania!

AKTYWNIE I ZDROWO

Link do filmu:
https://www.smakwsi.pl/siec-lokalnej-informacji-turystycznej-aktywnie-i-zdrowo/

BOGACTWO REGIONU

Link do filmu:
https://www.smakwsi.pl/siec-lokalnej-informacji-turystycznej-bogactwo-regionu/

FILM PROMUJĄCY OBSZAR TURYSTYCZNY LGD „PRYM”

Link do filmu:
https://www.smakwsi.pl/siec-lokalnej-informacji-turystycznej/

“Filmy powstały w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej”
Projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”