Konferencja podsumowująca projekt współpracy SLIT

W dniach 5 i 6 października 2022r. w Hotelu Jan Sander w Rąbieniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej. Dzięki obecności naszego partnera Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu mogliśmy wymienić się doświadczeniami w ramach realizacji projektu. Zarówno my jak i nasi partnerzy zaprezentowali spoty promocyjne pokazujące potencjał turystyczny obu regionów, pokazaliśmy gadżety promocyjne oraz omówiliśmy dalszą współpracę. Swoimi spostrzeżeniami podzieli się także prelegenci przewodnik po regionie Patrycja Czudak oraz  Andrzej Kołłątaj Prezes Polskiej Izby Turystyki o. Łódzki oraz właściciel biura podroży Areatour,

Podczas dyskusji zastanawialiśmy się jak możemy rozwijać potencjał drzemiący w Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej.

Projekt współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.