Spójna wizja promocyjna Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej

W związku z realizacja projektu współpracy ” Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej w dniu7 kwietnia 2021 roku podpisana została umowaz Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014- 2020.

Partnerzy Projektu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu
Lokalna Grupa Działania „PRYM”

Celem Projektu było utworzenie sieci lokalnych punktów informacji turystycznej, które powstaną na bazie istniejącej infrastruktury turystycznej, gastronomicznej, noclegowej.
Integracji środowisk działających w sferze turystyki. Inwentaryzacji ofert: turystycznej, edukacyjnej, gastronomicznej.
Przeszkolenie osób prowadzących punkty SLIT z obsługi małego ruchu turystycznego. Promocja obszaru obydwu LGD.
Środki finansowe LGD „PRYM” na realizację projektu wyniosły: 679 400,47 zł.

LGD „PRYM” postawiło na spójną wizję promocyjną:
– zakup namiotów, stołów, krzeseł 

– zaprojektowanie i opracowanie mapy i przewodników

– zaprojektowanie i zakup koszulek, fartuchów kuchennych

– zaprojektowanie i zakup magnesów, podkładek korkowych, tablic drewnianych.