Rejestr wniosków złożonych w ramach Naboru 1/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Rejestr wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „PRYM”.

Nabór trwały od 17 stycznia 2022r. do 15 lutego 2022r. Przeprowadzony został w ramach poddziałania „Wsparcie na realizacje operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rejestry wniosków:

Nabór 1/2022 – Podejmowanie Działalności Gospodarczej