Konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji społecznych.

Zmiany wynikają z obecnej sytuacji epidemiologicznej i dotyczą realizacji Planu komunikacji.

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 2 grudnia br. do godz. 10.00 telefonicznie pod numerem tel. 664 450 260, 42 235 33 96/97 lub drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl.

 

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji