Spotkanie Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania w Uniejowie

W dniu 23 września 2020 roku w Uniejowie Jolanta Pęgowska Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM” wzięła udział w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym Samorządu Województwa Łódzkiego z lokalnymi grupami działania obszaru województwa łódzkiego. Na spotkaniu obecny był Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Podczas spotkania omawiano wiele tematów m.in.: plany Z

arządu Województwa Łódzkiego w zakresie przyszłości obszarów wiejskich, omówienie zasad wyliczania i wykorzystywania różnic kursowych w ramach ogłaszanych naborów oraz planowaną zmianę Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W trakcie spotkania podjęto również dyskusję dotyczącą inicjatywy LEADER przy wykorzystaniu instrumentu terytorialnego RLKS w przyszłej perspektywie finansowej.