Gala Lokalnego Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”

Wraz z Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM” uczestniczyliśmy we wspaniałym wydarzeniu. Dziewięciu wspaniałych, młodych i zdolnych uczniów ze szkół podstawowych z terenu fundacji otrzymało stypendia pieniężne z Lokalnego Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”. Serdecznie gratulujemy laureatom i ich rodzinom, za trud, za pracę i za pasje które wkładają w osiągnięcie tak wysokich wyników w sporcie czy nauce.