Rozliczyliśmy kolejny grant wzmocnienie kapitału społecznego


Udało nam się rozliczyć kolejny grant wzmocnienie kapitału społecznego na kwotę 149 629 zł
W naborze tym zrealizowano projekty:
Stowarzyszenie – Koło Gminne Emerytów i Rencistów „Jesteśmy Razem”: „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację wydarzenia pn. „Aktywna jesień życia”” 

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk: „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów i wyjazdów studyjnych pn. „Aktywne kobiety dla siebie i regionu””
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”: „Organizacja cyklu warsztatów i wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE „CANTORES”: „Akademia malucha i seniora – cykl działań wzmacniających kapitał społeczny”