Możesz uzyskać wpis na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Województwo Łódzkie może się poszczycić 150 produktami wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które charakteryzują się wysoką jakością oraz 25-letnią tradycją wytwarzania, związanymi z kulturą, tradycją i historią naszego regionu.

Dlatego Zarząd Województwa Łódzkiego zachęca producentów produktów rolno-spożywczych wysokiej jakości, koła gospodyń wiejskich oraz wszystkie osoby związane z dziedzictwem kulinarnym naszego województwa do ubiegania się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.