Zapraszamy na nasze stoisko informacyjno-promocyjne podczas XVIII Festiwal Sztuk Różnych

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne podczas XVIII Festiwalu Sztuk Różnych w dniu 15 września 2019r.