Wyjazd studyjny pn. „Kreatywna wieś – dobre praktyki w Polsce”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania „PRYM”, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Kreatywna wieś – dobre praktyki w Polsce” – województwo kujawsko-pomorskie, w ramach operacji pn. „Kreatywna wieś- dobre praktyki na obszarach wiejskich”.

Celem wyjazdu studyjnego jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat dobrych praktyk funkcjonujących w kraju i za granicą w zakresie nowych rozwiązań sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich poprzez zorganizowanie dwóch wyjazdów studyjnych dla grupy 30 osób w okresie czerwiec – październik 2019r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w terminie do dnia 20 września br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkozienice.pl,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów 793­864­252, (48) 366­18­99

Informacja o projekcie

Karta Zgłoszeniowa:

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA