LGD „PRYM” zaprasza na szkolenie dot. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach podejmowania działalności gospodarczej

Zaproszenie na szkolenie  dla osób planujących uruchomić działalność gospodarczą dot. wypełniania wniosków o przyznanie pomocy i biznesplanu na realizację operacji w zakresie podejmowania  działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla osób planujących uruchomić działalność gospodarczą dot. wypełniania wniosków o przyznanie pomocy i biznesplanu na realizację operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Spotkania odbędą się w dniu: 10 września 2019 r. (wtorek) w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie (ul. Ozorkowska 3) o godz:

  • 11.00
  • 15.30
  • 18.00

Na spotkaniu zostaną omówione zasady przyznawania pomocy, przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu, zobowiązania wynikające z umowy o przyznaniu pomocy.