Spotkanie informacyjne „Wypromuj swój projekt-obowiązki informacyjno- promocyjne Beneficjentów realizujących projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”

 

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach pn. „Wypromuj swój projekt-obowiązki informacyjno- promocyjne Beneficjentów realizujących projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego 2014-2020”. Spotkanie odbędzie się dnia 23 maja 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 09:45), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro.

Podczas spotkania omówione zostaną obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjenta realizującego projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dotyczące m.in: zasad promocji i oznakowania projektów umów podpisanych  do 31 grudnia 2017 r. i od 1 stycznia 2018 r.