Konferencja informacyjno-promocyjna Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

6 grudnia 2018 r. w siedzibie LGD „PRYM” spotkaliśmy się z Zarządem, Członkami oraz Gośćmi naszego stowarzyszenia. Najpierw miało miejsce walne zebranie Członków LGD, potem konferencja informacyjno-promocyjna, podczas której podsumowaliśmy realizację lokalnej strategii rozwoju, przedstawiliśmy parę projektów zrealizowanych dzięki środkom z UE z naszą, drobną pomocą. Przywitaliśmy także nowo powołanych Wójtów i Burmistrzów. Uczciliśmy 100 lecie odzyskania niepodległości odśpiewując hymn i prezentując wystawę zdjęć z obchodów Dożynek Prezydenckich w Spale organizowanych za czasów Prezydenta Mościckiego. W świąteczny nastrój wprowadził wszystkich występ Chóru Cantores Misericordiae Dei z Konstantynowa Łódzkiego.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.