Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych. Zmiany dotyczą planowanej do osiągnięcia wartości wskaźnika „liczba publikacji”.

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 29 sierpnia br. do godz. 15.30 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji