Aktualizacja Procedur oceny i wyboru w ramach projektów grantowych i standardowych

Aktualizacja „Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli” oraz „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy.: „Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli” oraz „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”” wraz z załącznikami do nich do konsultacji społecznych.

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 27 grudnia do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Dokumenty: 

Procedury Standardowe:

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” – Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

 

Procedury Grantowe:

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. – Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

Załącznik nr 1 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców – Wniosek o powierzenie grantu

Załącznik nr 9 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców – Umowa o powierzenie grantu

Załącznik nr 11 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców – Wniosek o rozliczenie Grantu zawierający sprawozdanie