Spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na rozwój działalności gospodarczej

Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia br. (czwartek) o godz. 13.00 w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie (ul. Ozorkowska 3).

Na spotkaniu zostaną omówione zasady przyznawania pomocy, przygotowania wniosku
i biznesplanu na rozwój działalności gospodarczej.