Aktualizacja Procedur oceny i wyboru w ramach projektów grantowych i standardowych

Aktualizacja „Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli” oraz „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy.: „Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli” oraz „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”” wraz z załącznikami do nich do konsultacji społecznych.

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 9 listopada do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Dokumenty: 

Załącznik Nr. 3 Do Procedur Wyboru i Oceny Grantobiorców – Karta Oceny Zgodności Z LSR

Załącznik Nr. 1 do Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM” – Karta oceny zgodności operacji z LSR

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. – Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

Załącznik Nr. 2 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. – Procedury Oceny i Wyboru Grantobiorców w Ramach Projektów Grantowych Wraz z Opisem Sposobu Rozliczania Grantów, Monitorowania i Kontroli

Załącznik Nr 12 – Deklaracja Poufności i Bezstronności Pracownika

Załącznik Nr 2 Do Procedur Wyboru i Oceny Grantobiorców – Karta Oceny Merytorycznej