Zapraszamy na Dożynki Powiatowo-Gminne w Parzęczewie.

Zapraszamy na stoisko promocyjne Lokalnej Grupy Działania „PRYM” podczas
Dożynek Powiatowych w Parzęczewie w dniu 3 września br.