Rejestr wniosków złożonych w ramach naboru 5/2017 przeprowadzonych przez LGD „PRYM”

Rejestr wniosków złożonych w ramach naboru 5/2017 przeprowadzonych przez LGD „PRYM”

Nabór trwały od 06 lipca 2017 r.  do 19 lipca 2017 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na realizacje operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego przez Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rejestr wniosków:
  • Nabór nr 5/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

REJESTR ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW NABÓR  5/2017