VI Posiedzenie Rady LGD „PRYM”

Informujemy o posiedzeniu Rady LGD „PRYM”, które dotyczyć będzie uzupełnienia dokumentacji w ramach ogłoszonych naborów.

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „PRYM”, które dotyczyć będzie uzupełnienia dokumentacji w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017 w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 odbędzie się:

  • 26 kwietnia, środa w siedzibie Lokalnej Grup Działania „PRYM” o godz. 15.00

Zapraszamy wszystkich członków Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na posiedzenie.