Dziękujemy wszystkim za udział w warsztatach strategicznych

loga

Dziękujemy za udział wszystkim mieszkańcom obszaru LGD za udział w dniach 22 października i 5 listopada za udział w warsztatach strategicznych, których celem  wypracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Tematem spotkań było przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Dziękujemy za przekazane nam spostrzeżenia i mamy nadzieję, iż przekazanym przez nas informacją  pomogą nam Państwo w jeszcze większym stopniu w pracach nad nową Lokalną Strategią Działania w kolejnych etapach jej opracowywania.

IMG_0061