Zapraszamy na posiedzenie Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju.

loga

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli sektora publicznego, przedsiębiorców oraz sektora społecznego na posiedzenie Grupy Inicjatywnej, gdzie tematem będzie przygotowanie planu komunikacyjnego
w odniesieniu do realizacji LSR.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca 2015 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „PRYM”,
przy ulicy Ozorkowskiej 3 o godz. 10-tej.

LGD PRYM Logo