Spotkanie Grupy Inicjatywnej LGD „PRYM” – Zaproszenie!

loga

Lokalna Grupa Działania „PRYM” ma przyjemność zaprosić członków Grupy Inicjatywnej na spotkanie, którego celem będzie opracowanie zasad ewaluacji i monitorowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz sposobów jej aktualizacji.

Zapraszamy na 2-go lipca do siedziby LGD „PRYM”, przy ulicy Ozorkowskiej 3
o godz. 10-tej.

LGD PRYM Logo