loga

OGŁOSZENIA O NABORACH:


Nabór nr 1/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(ZAKOŃCZONY)

Nabór nr 2/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

(ZAKOŃCZONY)

Nabór nr 3/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

(ZAKOŃCZONY)

Nabór nr 4/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

(ZAKOŃCZONY)

Nabór nr 5/2017 – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(ZAKOŃCZONY)

 


WYNIKI NABORÓW:

 


Nabór nr 1/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(od 30 grudnia 2016 r. do dnia 27 stycznia 2017 r.)

Nabór nr 2/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

(od 30 grudnia 2016 r. do dnia 26 stycznia 2017 r.)

Nabór nr 3/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

(od 30 grudnia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2017 r.)

Nabór nr 4/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

(od 30 grudnia 2016 r. do dnia 27 stycznia 2017 r.)

Nabór nr 5/2017 –  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

(od 6 lipca 2017 r. do dnia 19 lipca 2017 r.)

 

Protokoły z Posiedzeń Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Legislacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowane 2 września 2016 r.


 

Powiązania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis