Nowe wzory dokumentów w ramach poddziałania 19.2

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi wzorami dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017r.

Czytaj więcej

Zmiana Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Od 1 września br. obowiązuje zaktualizowana Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Czytaj więcej

Wnioski o płatność

Zapraszamy wszystkich beneficjentów Lokalnej Grupy Działania „PRYM”, którzy podpisali podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” do zapoznania się z wzorami wniosku o płatność.

Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu prawidłowego wypełniania wniosku o płatność

Zarząd Województwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców oraz mając na uwadze zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność organizuje szkolenie z zakresu prawidłowego wypełnienia wniosku o płatność.

Czytaj więcej

Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka rowerowa

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza na Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka rowerowa.

Czytaj więcej

Zapraszamy na Dożynki Powiatowo-Gminne w Parzęczewie.

Zapraszamy na stoisko promocyjne Lokalnej Grupy Działania „PRYM” podczas
Dożynek Powiatowych w Parzęczewie w dniu 3 września br.

Czytaj więcej

Aktualizacja „Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy „Procedur oceny i wyboru grantobiorców…” oraz załączników do nich do konsultacji społecznych.

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 1 września do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Czytaj więcej

Wyniki Naboru 5/2017

W dniu 07 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 5/2017,  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 5/2017  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 odbędzie się w siedzibie LGD „PRYM” dniu 7 sierpnia (poniedziałek) 2017r. o godz. 9.00