Konferencje „Farmera” – „Przez innowacyjność do sukcesu”

Zapraszamy wszystkich rolników na VII edycję regionalnych konferencji organizowanych przez „Farmera” – „Przez innowacyjność do sukcesu”.

Read more

Aktualizacja Procedur oceny i wyboru w ramach projektów grantowych i standardowych

Aktualizacja „Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli” oraz „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

Read more

Spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na rozwój działalności gospodarczej

Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Read more

Spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na projekty grantowe

Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na projekty grantowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Read more

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji wskazane zostały w załączniku III do rozporządzenia 808/2014.

Read more

Szkolenie dla przedsiębiorców – podnieś kwalifikacje swoje lub swoich pracowników

Szkolenie dla przedsiębiorców – podnieś kwalifikacje swoje lub swoich pracowników !!!

Read more

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR w zakresie „Procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR LGD „PRYM” do konsultacji społecznych.

Read more

Aktualizacja Procedur oceny i wyboru w ramach projektów grantowych i standardowych

Aktualizacja „Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli” oraz „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

Read more

Nowe wzory dokumentów w ramach poddziałania 19.2

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi wzorami dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017r.

Read more

Zmiana Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Od 1 września br. obowiązuje zaktualizowana Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Read more