Dodano przez hubert

Wnioski o płatność

Zapraszamy wszystkich beneficjentów Lokalnej Grupy Działania „PRYM”, którzy podpisali podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” do zapoznania się z wzorami wniosku o płatność.