LGD „PRYM” ogłasza Nabór grantowy – Ogródki rekreacyjne

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Read more

LGD „PRYM” ogłasza Nabór grantowy – Place Zabaw

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Read more

LGD „PRYM” ogłasza Nabór grantowy – Siłownie plenerowe

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Read more

Biuro nieczynne w dniu 2 maja br.

Biuro nieczynne w dniu 2 maja 2018 r.

Read more

X Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL & Active Life

AGROTRAVEL to niezwykle barwne wydarzenie, które w ubiegłym roku przyciągnęło około 20 tysięcy zwiedzających.

Read more

Wyniki Naborów Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

W dniu 15 marca 2018 r.  odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2018, 1/2018/G i 2/2018/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Read more

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Read more

Rejestry wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD „PRYM”

Rejestry wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „PRYM”.

Read more

ŁODR w Bratoszewicach zaprasza na szkolenie dot. produktów tradycyjnych

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza wszystkich na szkolenie dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych.

Read more

Gazeta “Do Rzeczy” Nr/1 2018

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Read more