Gazeta “Do Rzeczy” Nr 6 2017

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Read more

Aktualizacja Procedur oceny i wyboru w ramach projektów grantowych i standardowych

Aktualizacja „Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli” oraz „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

Read more

Spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na rozwój działalności gospodarczej

Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Read more

Spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na projekty grantowe

Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na projekty grantowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Read more